Restaffald

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret papir, pap, glas m.m. og miljøfarligt affald fra. Restaffald afleveres i den affaldsbeholder, som du er tilmeldt.

Læs mere om restaffald på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside

 

Aviser, ugeblade, bølgepap, gavepapir og meget andet kan genanvendes. Du kan aflevere det ved at bestille egen papirbeholder, køre på genbrugsstationen, eller i kuber og nedgravede containere til formålet.

Læs mere om papir på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside

 

Haveaffald kan genanvendes. Du kan kompostere selv, bestille en beholder til affaldet eller du kan aflevere haveaffaldet på en genbrugsstation. (Bemærk at funktionen "Se hvornår din beholder bliver tømt" for haveaffald først er i drift fra 2016)

Læs mere om haveaffald på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside

 

Storskrald er affald, der ikke kan eller må være i de almindelige affaldsbeholdere. Du kan gratis få afhentet storskrald ved din bopæl. Ordningen er kun for private og medtager ikke byggeaffald.

Læs mere om storskrald på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside

 

Glas genanvendes til nyt glas og skal sorteres fra restaffaldet. Du kan aflevere det i kuber og nedgravede containere til formålet eller aflevere det på genbrugsstationerne

Læs mere om glas på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside

 

Pap kan genanvendes og skal sorteres fra restaffaldet. Du kan aflevere små papemner i egen papirbeholder, som du kan bestille, eller i lokalt opstillede kuber eller nedgravede containere. Store papkasser bestiller du afhentning af via storskraldsordningen eller afleverer på genbrugsstationen.

Læs mere om pap på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside

 

Genbrugsstationen modtager alt andet affald end restaffaldet. Stationerne er åbne fra 07.00-18.00 hver dag. Find nærmeste via genvejen på forsiden.

Læs mere om genbrugsstation på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside