Fejl ved behandling af bestilling

Få afhentet storskrald hvor du bor – gratis. Bemærk at storskraldsordningen kun er for private, og at der ikke medtages byggeaffald. Haveforeninger har ikke mulighed for selv at bestille afhentning af storskrald. Kontakt os på kundeserviceaffald@aarhus.dk eller på tlf. 8940 1600 mellem kl. 08.00-15.00.


Vælg afhentningsadresse
Bemærk at storskrald ikke må stå på privat grund, men skal placeres i skel/fortov eller på offentligt areal fx en p-plads. Hvis det står på privat grund må storskraldsbilen ikke tage det med. Husk hvis du bor i midtbyen, at storskrald ikke må sættes ved de nedgravede beholdere men skal placeres ved din hoveddør. OBS: Hvis der er ændringer til din bestilling på 1-3 storskraldseffekter, skal bestillingen ikke ændres. Vi medtager i givet fald eventuelle ekstra effekter.
Jeg har læst og forstået retningslinjerne.
 Annuller